Rezerva acum un sistem fotovoltaic premium la cheie.

Beneficiaza de pana la 90% discount din pretul unui sistem fotovoltaic prin programul Casa Verde 2019/2020, finantat de Guvernul Romaniei. In premiera, voi veti plati doar contributia de 10% si costul racordarii, noi asigurand diferenta de 90%.
 • - Persoanele fizice cu domiciliul in Romania
 • - Esti proprietarul imobilului pe care se amplaseaza sistemul de panouri fotovoltaice
 • - Imobilul teren si constructie trebuie sa fie intabulate si notate in Cartea Funciara
 • - Unde sunt mai multi proprietari, acestia trebuie sa isi dea toti acordul cu privire la implementarea proiectului (copropietarii semneaza pe cererea de finantare)
 • - Imobilul nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu sau revendicari
 • - Nu sunt obligatii restante la bugetul de stat si la bugetul local
 • - cererea de finanţare (anexa nr. 3)
 • - actul de identitate al solicitantului
 • - extras de carte funciara din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, nu mai vechi de 30 zile
 • - certificatul de atestare fiscala privind obligaţiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice
 • - certificatul de atestare fiscala privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala işi are domiciliul

Avantajele proiectului Casa Verde

Servicii Oferite

Sisteme fotovoltaice la cheie

Va oferim servicii complete de consultanta, proiectare, autorizare, furnizare si montaj al sistemelor fotovoltaice rezidentiale si comerciale pentru auto producatori.

Furnizare sisteme fotovoltaice cu acumulatori din litiu

Pentru utilizatorii care au probleme cu reteaua electrica sau vor independenta energetica maxima, oferim solutii integrate cu acumulatori din litiu garantati minim 10 ani care asigura stabilitatea retelei cat si independenta in caz de deconectare a retelei.

Due diligence tehnic - Evaluarea proiectelor existente

In cazul in care se doreste o evaluarea al unui sistem existent de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru achizitie sau vanzare, expertii nostri va stau la dispozitie.

Mentenanta

Clientii care doresc mentenanta sistemului fotovoltaic beneficiaza de preturi preferentiale.

Proiecte dezvoltate

La nivel national avem peste 10 MW experienta, majoritatea auto producatori. Mai jos regasiti cele mai reprezentative proiecte.

Contact

Din cauza numarului mare de clienti inscrisi in programul Casa Verde, toata echipa este angrenata in intocmirea documentatiilor pentru autorizarea sistemelor. Momentan ne puteti contacta doar prin e-mail, completand formularul de mai jos, urmand sa va raspundem in cel mai scurt timp

Esti interesat de programul Casa Verde 2019/2020 - Sisteme fotovoltaice?
Imobilul pe care se doreste montajul sistemului fotovoltaic (indiferent daca se va monta pe acoperis sau la sol):
Este intabulat si apare in extrasul CF in momentul de fata sau in urmatoarele 30 zile?
Nu sunteti eligibil deoarece este obligatoriu ca pe extrasul de carte funciara sa apara un imobil intabulat, indiferent daca sistemul se monteaza pe acoperis sau la sol.
Este un apartament dintr-un bloc de locuinte?
Nu sunteti eligibil deoarece nu se accepta extrase de carte funciara care au carti funciare colective sau locuinte care au suprafete comune cu alte imobile
Sunteti racordat la reteaua electrica, sau urmeaza in urmatoarele 6 luni?
Nu sunteti eligibil deoarece este obligatorie racordarea la retea pentru acest program derulat de AFM. Se cere contractul de racordare la finalizarea lucrarilor emis direct de operatorul de distributie.
Daca sunt mai multi coproprietari, pot semna toti acordul in urmatoarele 30 zile, sau sa va imputerniceasca notarial?
Nu sunteti eligibil deoarece este obligatoriu acordul tuturor coproprietarilor pentru derularea proiectului. Acestia trebuie sa semneze acordul in momentul inscrierii in program.